Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca
 • Wymarzone miejsce

  dla Twojego dziecka

  Wymarzone miejsce

Rozkład dnia naszych podopiecznych

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty indywidualne z dziećmi oraz ich rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań indywidualnych dzieci: korzystanie z zabawek, klocków, układanek, gier itp.
8:00 - 8:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze- rozwijające umięjętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci organizowane przez nauczyciela.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
8:30 - 9:00
 • Przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowywania się przy stole.
9:00 - 9:50 Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.
9:50- 10:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci organizowane przez nauczyciela.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
10:30-11:45 Pobyt na świeżym powietrzu- spacery, przechadzki, wycieczki w celach zdrowotnych i poznawczych, obserwacje przyrodnicze, zabawy, gry terenowe itp. Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, w orgodzie, na boisku, w parku itp. Gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizwane na placu zabaw- obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd
11:45- 12:00 Czynności samoobsługowe- zabiegi sanitarno- higieniczne, przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali.
12:00-12:30 Obiad - usprawnianie technik samoobsługowych oraz samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
Czynności higieniczne - mycie zębów.
12:30- 13:00 Zabawy konstrukcyjne przy niewielkim udziale nauczyciela:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjna, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze- rozwijające umięjętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy ruchowe integrujące grupę, zabawy rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci organizowane przez nauczyciela.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
13:00- 13:30 Odpoczynek- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu (bajki, kołysanki, muzyka relaksacyjna).
13:30 - 13:45 Pzygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczne i porządkowe.
13:45 - 14:15
 • Podwieczorek - dbanie o estetyczny wygląd stołu.
 • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.
14:15 - 17:00 Rozchodzenie się dzieci do domu:
 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działanie twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualne lub zespołowe.
 • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
 • Praca indywidualna
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • Kontakty indywidualne z Rodzicami.

Co nowego?

Aktualności

Archiwum informacji
 
 
 
 
 
 
Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.