Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca
  • Wymarzone miejsce

    dla Twojego dziecka

    Wymarzone miejsce

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Niepubliczne Przedszkole językowe „Mały Odkrywca" z siedzibą: ul. Adama Asnyka 7, 57-100 Strzelin

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- realizacji umowy o sprawowanie opieki i edukacji

- kontaktu (rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka)

- realizacji umów zawartych z kontrahentami

-realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest:

Zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.przenoszenia danych,

5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

- warunkiem podpisanej umowy

- pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Dokument do pobrania

Co nowego?

Aktualności

Archiwum informacji
 
 
 
 
 
 
Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.